Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii UJ – chemia organiczna | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

LO z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii UJ – chemia organiczna

Zajęcia Laboratoryjne na Wydziale Chemii UJ

Uczniowie „Michałowskiego” 22 lutego uczestniczyli w kolejnych zajęciach laboratoryjnych z biologii i chemii na Wydziale Chemii UJ. Zajęcia odbywały się ramach naszej współpracy z Wydziałem Chemii UJ i fundacją “Pro Chemia”. W zajęciach brali udział uczniowie klasy 1 LO oraz uczniowie rozszerzający fizykę, chemię i biologię z klas drugich i trzecich.

„Młodzi chemicy” przeprowadzali doświadczenia z zakresu chemii organicznej takie jak:

– odróżnienie związków nasyconych i nienasyconych,

– badanie redukujących właściwości aldehydów, ketonów i cukrów,

– odróżnienie glukozy od fruktozy,

– otrzymywanie biuretu oraz badanie jego właściwości,

– reakcje charakterystyczne białek,

– zmydlanie tłuszczów,

– destylacje ropy naftowej.

Wszystkie ćwiczenia odbywały się pod kontrolą pracowników UJ i nauczyciela chemii Karoliny Maniak- Góreckiej.

Te kilka godzin doświadczeń w nowoczesnym laboratorium potwierdziło, że praktyka to najlepszy sposób na sprawdzenie wiedzy teoretycznej. Udział w tego typu projektach to dla młodzieży okazja zarówno do praktycznego zastosowania wiedzy, jak i do dokładnego poznania specyfiki pracy w laboratorium.

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria