Wtorkowe wykłady PTG | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

LO z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Wtorkowe wykłady PTG

Dzisiaj nastąpiła inauguracja serii wykładów Polskiego Towarzystwa Geograficznego w roku akademickim 2018/2019. Temat dzisiejszego wykładu dotyczył bardzo obszernego tematu czyli “Wybranych zagadnień gospodarki Polski i jej przestrzennego zróżnicowania” i został wygłoszony przez dr hab. Grzegorza Micka z IGiGP UJ. Mamy nadzieję, że udział naszych uczniów w tym i kolejnych wykładach przyczyni się do rozwijania zainteresowania geografią i osiągnięcia przez nich świetnych wyników na egzaminie maturalnym.

Zapraszamy do udziału w kolejnych wykładach!

rbt

btr

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
gimnazjum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria