Warsztaty w Zakładzie Biochemii Fizycznej | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego

Warsztaty w Zakładzie Biochemii Fizycznej

W dniu 21 października odbyły się warsztaty w Zakładzie Biochemii Fizycznej. Warsztaty zorganizowane były dla klasy I i II LO: dotyczyły badań nad właściwościami białek. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z pracą prowadzoną w Zakładzie Biochemii. Praca ta dotyczy różnych zleceń, np. farmaceutycznych, jak i prac innowacyjnych.

Uczniowie przeprowadzili szereg doświadczeń, między innymi elektroforezy białek w polu elektrycznym; obliczali stężenie danego białka w roztworze czy przeprowadzali denaturację stężeniową białek i jej odwrócenie, korzystając przy tym z nowoczesnej aparatury.

Uważam, że warsztaty były bardzo przydatne i poprowadzone bardzo profesjonalnie. 

Autorka informacji: Katarzyna Łasecka

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
gimnazjum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria