V Sympozjum Medyczne | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego

V Sympozjum Medyczne

Dnia 4 grudnia uczniowie naszego liceum wzięli udział w warsztatach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej zorganizowanych przez Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia w trakcie V Sympozjum Medycznego ECHO – CARDIA CZYLI JAK SPRAWNIE WYKONAĆ AUTOMATYCZNĄ DEFIBRYLACJĘ I PODSTAWOWE ZABIEGI REANIMACYJNE.

Spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności młodzieży na temat udzielania pomocy przede wszystkim w przypadku omdleń i utraty przytomności oraz ukształtowania w nich postawy poszanowania życia ludzkiego w warunkach zagrożenia życia.

Wiedzę teoretyczną uczniowie mieli możliwość przećwiczyć na fantomach oraz  na sobie nawzajem, pracując w parach pod czujnym okiem studentów. Młodzież  wykazała się umiejętnością układania osoby poszkodowanej w pozycji bocznej ustalonej oraz wykonywaniu masażu serca. Każdy uczestnik miał możliwość nauki obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Bardzo ważnym elementem zajęć było uświadomienie młodzieży potrzeby szybkiego reagowania w sytuacjach zagrażających życiu człowieka.

Wszyscy uczniowie chętnie i z zaangażowaniem brali udział w ćwiczeniach.

Każdy uczestnik warsztatów otrzymał certyfikat uczestnictwa.

Autorka informacji: K. Maniak – Górecka

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria