Spotkanie ze Strażą Miejską | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

LO z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Spotkanie ze Strażą Miejską

W dniu 1 października odbyło się spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej, Referatu Profilaktyki, w klasie I liceum. Pan Referent Artur Ryś nakreślił naszym uczniom przepisy dotyczące nieletnich między 13 a 17 rokiem życia, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 15 roku życia. Uczniowie mieli okazję porozmawiać na temat możliwych konsekwencji oraz ponoszenia odpowiedzialności za czyny wskazujące na demoralizację, wykroczenia oraz czyny karalne w ich wieku. W myśl zasady ‘nieznajomość prawa szkodzi’!

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
gimnazjum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria