Rola książki i biblioteki na przestrzeni wieków | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Rola książki i biblioteki na przestrzeni wieków

14 grudnia licealiści byli w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i uczestniczyli w zajęciach Rola książki i biblioteki na przestrzeni wieków. Poznali historię książki i różne rodzaje dokumentów bibliotecznych. Szczególnie zainteresował ich Kodeks Baltazara Behema z 1505 roku – ważny dokument prawny i gospodarczo-kulturalny.  Autor rękopisu,  Baltazar Behem (notariusz miejski), zamieścił w nim przywileje i statuty miasta Krakowa oraz ustawy cechowe.
Na koniec uczniowie zwiedzili wybrane agendy Biblioteki.
Autorka informacji: Dorota Plata

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria