Radny Miasta Krakowa Łukasz Wantuch – gościem Liceum | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

LO z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Radny Miasta Krakowa Łukasz Wantuch – gościem Liceum

W odpowiedzi na ostatnią akcję samorządu uczniowskiego, z naszymi uczniami spotkał się Radny Miasta Krakowa, Łukasz Wantuch. Spotkanie dotyczyło smogu i sposobów walki z nim; jak tylko pan Wantuch dowiedział się, że jesteśmy liceum dwujęzycznym, postanowił poprowadzić rozmowę w języku angielskim – fragment spotkania możecie zobaczyć na profilu FB Radnego (link tu: Spotkanie z Radnym Łukaszem Wańtuchem

Radny Wantuch podkreślał na spotkaniu, że podstawową kwestią w walce ze smogiem jest budowanie świadomości społecznej… Trzeba podkreślić, że spotkanie to miało miejsce, ponieważ Samorząd Uczniowski liceum w ramach programu Samorządowa Liga Mistrzów, zajął się tematem smogu w naszym mieście, między innymi nakręcili krótki o tym zagrożeniu. Ponieważ wiemy, że Radny Wantuch jest bardzo zaangażowany w sprawy Krakowa, postanowiliśmy go o tych działaniach poinformować – p. Wantuch zareagował z ogromnym entuzjazmem i z własnej inicjatywy postanowił się spotkać z naszą młodzieżą za co serdecznie dziękujemy!

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria