Prawybory / Projekt Młodzi Głosują | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

LO z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Prawybory / Projekt Młodzi Głosują

Nasze liceum bierze w tym roku udział w projekcie Młodzi Głosują+ w ramach którego troje uczniów wzięło udział w szkoleniu, dzięki któremu mogli przygotować i przeprowadzić w szkole symulację tegorocznych wyborów parlamentarnych w dniu 9 października. Poniżej relacja z wydarzenia, której autorem jest Maks Kucharski:

Każdy członek komisji miał określone obowiązki. Maksymilian Kucharski był odpowiedzialny za przygotowanie kart do głosowania, zaś Aleksandra Chodak i Jeremi Goraj przygotowywali lokal wyborczy. W organizacji wyborów wspierali nas Dyrektor Liceum Monika Małżeńska, która zezwoliła na organizację wyborów, a także udostępniła salę na lokal wyborczy i inne środki niezbędne do przeprowadzenia wyborów oraz nauczyciel Wiedzy o Społeczeństwie Gabriel Szuster, który pomógł w agitacji pro frekwencyjnej i przeprowadzeniu głosowania w dzień wyborów. Na ww. dzień wyborów wyznaczyliśmy, w porozumieniu z Dyrekcją, środę 9 X, na godzinę 11:30. Lokal wyborczy urządzony był w nieużywanej w tym dniu sali lekcyjnej, w której znajdował się stół komisji z listami uprawnionych do głosowania i urną wyborczą, odosobnione miejsca do głosowania i flaga Państwowa. Wyniki wyborów pozostają utajnione do dnia ich oficjalnego ogłoszenia, tj. poniedziałku 14 X.

Lekcja 5 w dniu 9 X (11:35-12:20) była godziną, którą uczniowie mogli przeznaczyć na oddanie głosu w naszej symulacji. Lokal wyborczy zapewniał komfort spokojnego i tajnego głosowania. Pozytywnie zaskoczyła nas duża frekwencja i chęć oddania głosu przez uczniów, wyzwaniem zaś było utrzymanie agitatorów poza obrębem lokalu wyborczego.

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria