Angielska wersja strony

Podsumowanie roku 2019/20

Nadszedł czas na podsumowanie kończącego się roku szkolnego. Ten rok był wyjątkowy z wielu powodów. Możemy się pochwalić, że LO z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP po raz pierwszy zostało uwzględnione w rankingu Perspektyw (ranking obejmuje szkoły, które mogą już wykazać wyniki egzaminu maturalnego) opublikowanym w styczniu 2020 r. Pomimo, że szkoła występuje w rankingu po raz pierwszy, od razu została wyróżniona brązową odznaką jakości i ulokowała się na 51. miejscu rankingu liceów małopolskich.

W ubiegłym roku szkolnym wprowadziliśmy następujące nowoczesne rozwiązania: E-legitymacje; mLegitymacje; kontrola wejść i wyjść zwiększająca bezpieczeństwo;

Co roku, w listopadzie obchodziliśmy Święto Szkoły; tym razem poświęcone całkowicie patronowi, Piotrowi Michałowskiemu. Równocześnie z dumą obchodziliśmy w listopadzie 2019 r. trzydziestolecie działalności TSSP im. Piotra Michałowskiego: 

Atutem naszego Liceum jest aktywny Samorząd Uczniowski; do ważniejszych działań Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/20 należą:

 1. kampania przedwyborcza i wybory Samorządu Uczniowskiego;
 2. udział w projekcie „Młodzi Głosują +” ;
 3. przeprowadzenie prawyborów parlamentarnych w ramach projektu „Młodzi Głosują +”;
 4. udział w Krakowskim Dniu Samorządu Uczniowskiego, organizowanym przez Urząd Miasta Krakowa w ramach akcji Młody Kraków 2.0;
 5. organizacja wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych;
 6. organizacja akcji Szlachetna Paczka;
 7. Maraton Pisania Listów Amnesty International – listy napisano w języku angielskim, akcja była inicjatywą uczennicy klasy Ib, Aleksandry Chodak;
 8. zorganizowanie klasowych wigilii;
 9. udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Pomimo, że nauka w liceum trwała tylko do 11 marca 2020 r., udało się zrealizować wiele projektów, wziąć udział w licznych imprezach i spotkać się z interesującymi gośćmi:

 1. wyjazdy integracyjne klas;
 2. Noc Naukowców na AGH;
 3. wyjście do Synchrotronu „Solaris” dla uczniów zainteresowanych fizyką;
 4. zajęcia laboratoryjne z fizyki w Pracowni AGH w czasie ferii zimowych;
 5. 2. Wielka Lekcja Ekologii w Tauron Arenie w ramach zajęć EDB;
 6. przedstawienie w języku angielskim „Black Peter”;
 7. lekcja anatomii na Wydziale Weterynarii;
 8. Conrad Festival – święto literatury światowej w Krakowie, uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z autorami literatury hiszpańskiej i poznali tajniki tłumaczenia symultanicznego;
 9. XIII Wielka Lekcja Geografii im. Zbyszka Łuczaka – w tym dwudniowym wydarzeniu w Łodzi wzięli udział uczniowie rozszerzający geografię;
 10. wykład Polskiego Towarzystwa Geograficznego na Uniwersytecie Pedagogicznym nt. „Starszych chowamy głębiej. Opowieści z Jakucji”;
 11. wykład dr Agnieszki Brzosko – Sermak z Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego pt. „Japonia wczoraj i dziś”;
 12. wykład dr. Tomasza Padło w Instytucie Geografii UP „Kryzys uchodźczy w Europie. Przyczyny i skutki” – wykład prowadzony online w czasie pandemii Covid-19, udział wzięli uczniowie w ramach lekcji geografii;
 13. wykład dr. Tomasza Padło w Instytucie Geografii UP „Czy grozi nam głód?” – wykład prowadzony online w czasie pandemii Covid-19, udział wzięli uczniowie w ramach lekcji geografii;
 14. warsztaty na temat możliwości „coalexitu” w Polsce, poprowadzone przez Tomasza Terleckiego, dyrektora programowego European Climate Foundation;
 15. warsztaty dla uczniów rozszerzających biologię: „Komórki układu immunologicznego” w Zakładzie Immunologii UJ; 
 16. „Problemy naczyniowe mózgu – implanty i nierozwiązane problemy” – wykład dr. n. med. Dariusza Szarka – wykład i następujące po nim seminarium miały miejsce na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH;
 17. obecność uczniów zainteresowanych matematyką na wykładzie „Objętość kuli według Archimedesa i według Chińczyków”;
 18. obecność uczniów zainteresowanych matematyką na wykładzie dr. Bronisława Pabicha w Instytucie Matematyki UJ na temat twierdzeń Pappusa – Guldina;
 19. Lekcje z Temidą – w ramach tego ogólnopolskiego projektu uczniowie dowiadują się, po co mamy prawo, jakie są prawa konsumentów, czym jest bullying, na co uważać publikując treści w Internecie itp.;
 20. udział uczniów realizujących rozszerzony program historii w programie realizowanym przez Instytut Historii UJ pt. „Aneks do podręcznika historii”;
 21. udział uczniów klas pierwszych w dwudniowym projekcie „Małopolska Pamięta” w Oświęcimiu;
 22. udział przedstawicieli uczniów w Konferencji Naukowej w Sandomierzu z okazji zakończenia prac konserwatorskich w Bazylice Katedralnej, połączonej ze zwiedzaniem Bazyliki;
 23. lekcje języka polskiego w Muzeum Sztuki Dawnej w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka;
 24. dwukrotny udział uczniów w czytaniu prozy Olgi Tokarczuk przez aktorów Teatru Ludowego w Księgarni Pod Globusem;
 25. Marcin Żyła, redaktor Tygodnika Powszechnego poprowadził z klasami pierwszymi Lekcję Czytania poświęconą tematyce tolerancji, emigracji i wyobcowania; 
 26. Wielka Orkiestra Pomocy Świątecznej – udział wzięło 50% uczniów szkoły; przed rozpoczęciem licytacji, na scenie wystąpił zespół „The Michałowski Band”, który na prośbę prowadzącego zagrał dodatkowy koncert;
 27. realizacja programu dbania o bezpieczeństwo cyfrowe;
 28. spotkanie uczniów wszystkich klas z Policją na temat cyberbezpieczeństwa;  
 29. udział uczniów w warsztatach Fact-checkingu prowadzonych przez przedstawicieli Stowarzyszenia Demagog – warsztaty odbyły się w języku angielskim;
 30. zajęcia wychowania fizycznego poprowadzone przez Joannę Mazur, wielokrotną medalistkę Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata Niepełnosprawnych w lekkoatletyce oraz zwyciężczynię jednej z edycji Tańca z Gwiazdami;
 31. spotkanie dla chętnych dziewcząt z wszystkich klas z brafitterkami fundacji „Wsparcie na starcie” – spotkanie poświęcone profilaktyce chorób piersi oraz znaczeniu właściwego doboru biustonosza;
 32. comiesięczne wyjścia do teatru od września 2019 r. do lutego 2020 r. w ramach szkolnego projektu Teatroman.

Uczniowie liceum wzięli udział w następujących Olimpiadach i Konkursach:

 1. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Understand: uczeń klasy I zajął pierwsze miejsce w kraju, uzyskał tytuł laureata i nagrodę pieniężną;
 2. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Olimpus: 2 uczniów klas pierwszych i 2 uczniów klas trzecich uzyskało tytuł laureata;
 3. Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim: 1 uczeń zdobył indeks na studia na UJ;
 4. XLIII Olimpiada Języka Francuskiego: 2 uczniów wzięło udział w etapie szkolnym i okręgowym;
 5. IX Ogólnopolski Konkurs Języka Łacińskiego: udział w etapie szkolnym wzięło 2 uczniów;
 6. Olimpiada Historyczna: 2 uczniów wzięło udział w etapie szkolnym i okręgowym;
 7. Turniej Wiedzy Psychologicznej: udział w etapie szkolnym wzięło 4 uczniów;
 8. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur: udział wzięło 5 uczniów. 

Bardzo się cieszymy, że Julia, Weronika i Bartosz stworzyli zespół „The Michałowski Band” (nazwa robocza), który występował podczas wielu imprez szkolnych, budząc wiele emocji. Nasz zespół wystąpił m. in. przy okazji śpiewania pieśni patriotycznych, podczas obchodów trzydziestolecia działalności TSSP im. Piotra Michałowskiego, na otwarciu licytacji podczas WOŚP.

Egzaminy maturalne w dniach 4.06 – 24.06.2020 przeprowadzone zostały w zwiększonym reżimie sanitarnym z powodu zagrożenia epidemicznego. 100% uczniów zdało egzamin maturalny w pierwszym terminie.

Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za Waszą pracę i zaangażowanie – to dzięki nim ten rok był owocny i obfitował w sukcesy, mimo, że drugie półrocze upłynęło pod hasłem lockdownu oraz kształcenia na odległość, które było dla nas wszystkim ogromnym wyzwaniem, z którym także poradziliśmy sobie doskonale.

Facebook
Twitter
LinkedIn