Oferta Liceum | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Oferta Liceum

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP zapewnia:

 • Indywidualne podejście do każdego ucznia, czemu sprzyja mała liczebność klas; wspierane są zdolności i predyspozycje uczniów a sposób przekazywania wiedzy dostosowany jest do możliwości ucznia;
 • Naukę w klasach:

A – dwujęzycznej z rozszerzonym programem języka angielskiego oraz językiem angielskim jako drugim językiem nauczania przedmiotów: biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie (do 9 godzin zajęć lekcyjnych w języku angielskim tygodniowo);

B – tradycyjnej z rozszerzonym językiem angielskim (5 godzin języka angielskiego tygodniowo);

 • Wysoki poziom nauczania i zajęcia z profesjonalną kadrą, doświadczonymi pedagogami, m. in. nauczycielami renomowanych liceów i uczelni oraz native speakerem; nauczyciele gotowi są wspierać uczniów zdolnych i szczególnie zainteresowanych przedmiotem oraz pomagać uczniom w pokonywaniu trudności w uczeniu się;
 • Wybór przedmiotów (2-4) do realizacji w zakresie rozszerzonym: obowiązkowym przedmiotem realizowanym przez każdego ucznia w zakresie rozszerzonym jest język angielski;
 • Od klasy pierwszej uczeń może wybrać rozszerzony program języka polskiego lub matematyki;
 • Od klasy drugiej uczeń wybiera kolejne przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, przy czym jednym z wybranych przedmiotów musi być: geografia, biologia, chemia, fizyka lub historia;
 • Nauka przedmiotów w zakresie rozszerzonym odbywa się w małych grupach;
 • Naukę drugiego języka obcego: francuskiego, hiszpańskiego lub niemieckiego w małych grupach na odpowiednim poziomie zaawansowania;
 • Przygotowanie do konkursów, olimpiad przedmiotowych, egzaminu ECDL oraz egzaminów językowych (FCE, DSD I, DSD II, DELE, DELF, DALF) w czasie lekcji oraz na zajęciach pozalekcyjnych;
 • Bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych: zajęcia z filozofii, kurs języka łacińskiego, matematyka w języku angielskim, koło teatralne, koło plastyczne, zajęcia taneczno – ruchowe, wieczorki filmowe (filmy w oryginale) połączone z dyskusją, regularne wyjścia na wydarzenia kulturalne do teatru, opery lub filharmonii, nauka gry w tenisa prowadzona w języku angielskim, zwiedzanie Krakowa w języku angielskim, etc.;
 • Kurs doskonalenia kompetencji psychospołecznych prowadzony przez trenera biznesu; celem zajęć z zakresu kompetencji psychospołecznych jest nabywanie wiedzy niezbędnej do skutecznego funkcjonowania w relacjach społecznych oraz identyfikacja atutów i słabości uczestników, co służy określeniu możliwych obszarów i kierunków indywidualnego rozwoju każdego ucznia; w czasie kursu rozwijane są m. in. następujące obszary kompetencji: komunikacja werbalna i niewerbalna, wywieranie wpływu na innych, inteligencja emocjonalna, zarządzanie czasem, zarządzanie stresem, zarządzanie konfliktami, motywacja i motywowanie, budowanie własnego wizerunku, autoprezentacja i wystąpienia publiczne oraz wiele innych;
 • Wyjazdy zagraniczne: wymiana uczniów ze szkołą niemiecką, wyjazdy językowe do Wielkiej Brytanii połączone z tzw. work experience, wyjazdy do Francji lub Hiszpanii na kursy językowe, także wyjazdy wakacyjne, trzydniowe  wycieczki do atrakcyjnych miast europejskich;
 • Wycieczki edukacyjne, lekcje muzealne, doświadczenia naukowe w pracowniach uniwersyteckich, wyjścia na wykłady i prelekcje, spotkania z interesującymi gośćmi;
 • Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.

Czesne wynosi 700 zł / miesiąc nauki (kwota zagwarantowana przez cały okres nauki)

Wpisowe wynosi 750 zł; absolwenci Gimnazjum „Michałowskiego”zwolnieni są z wpłaty wpisowego.

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych zwolnieni są z opłat czesnego i wpisowego.

Group of students discussing homework, view from above

Group of students discussing homework, view from above

 

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close