Obrady II Sejmiku Dzieci i Młodzieży Województwa Małopolskiego | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

LO z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Obrady II Sejmiku Dzieci i Młodzieży Województwa Małopolskiego

W dniu 7 czerwca br. przedstawiciele uczniów naszego liceum wzięli udział w obradach II Sejmiku Dzieci i Młodzieży Województwa Małopolskiego. W sali obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego odbyła się inauguracja, w której wzięło udział 39 młodych Małopolan. Naszą szkołę reprezentowali: Julia, Wiktoria i Oskar

Zebranych powitała i obrady otworzyła przewodnicząca SWM Urszula Nowogórska. Młodzi radni spośród swojego grona wybrali prezydium sejmiku i władze województwa. Wśród członków zarządu znalazł się Oskar, który objął funkcje Marszałka. Zanim radni oddali się debacie, wysłuchali krótkiego wykładu o historii samorządu w Polsce. Młodzi radni dyskutowali na temat tego, jaka jest współczesna rola samorządu w Polsce, jak ocenić go dziś i jaka czeka go przyszłość. Po burzliwych obradach, radni przyjęli wspólne stanowisko sejmiku dzieci i młodzieży w tej sprawie. 

„My, młodzi mieszkańcy Województwa Małopolskiego świadomi roli, jaką ma do odegrania samorząd w życiu społecznym i gospodarczym Polski, opowiadamy się za jego rozwojem i umacnianiem w duchu decentralizacji, pamiętając jednakże, iż istnieje szereg dziedzin, które powinny zostać pod kontrolą państwa. Świadomi problemów przed jakimi stali twórcy wielkich reform samorządowych z 1990 i 1998 roku zwracamy uwagę na konieczność jasnego rozdzielenia kompetencji między poszczególnymi poziomami samorządu, podjęcia działań na rzecz zwiększenia wiedzy obywateli o samorządzie oraz podkreślenia roli nowych technologii w życiu publicznym.”

http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/sejmik-dzieci-i-mlodziezy-debatowal-o-przyszlosci-samorzadu-mlodzi-radni-maja-swoje-zdanie-na-ten-temat,13240298/

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close