Obrady II Sejmiku Dzieci i Młodzieży Województwa Małopolskiego | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

LO z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Obrady II Sejmiku Dzieci i Młodzieży Województwa Małopolskiego

W dniu 7 czerwca br. przedstawiciele uczniów naszego liceum wzięli udział w obradach II Sejmiku Dzieci i Młodzieży Województwa Małopolskiego. W sali obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego odbyła się inauguracja, w której wzięło udział 39 młodych Małopolan. Naszą szkołę reprezentowali: Julia, Wiktoria i Oskar

Zebranych powitała i obrady otworzyła przewodnicząca SWM Urszula Nowogórska. Młodzi radni spośród swojego grona wybrali prezydium sejmiku i władze województwa. Wśród członków zarządu znalazł się Oskar, który objął funkcje Marszałka. Zanim radni oddali się debacie, wysłuchali krótkiego wykładu o historii samorządu w Polsce. Młodzi radni dyskutowali na temat tego, jaka jest współczesna rola samorządu w Polsce, jak ocenić go dziś i jaka czeka go przyszłość. Po burzliwych obradach, radni przyjęli wspólne stanowisko sejmiku dzieci i młodzieży w tej sprawie. 

„My, młodzi mieszkańcy Województwa Małopolskiego świadomi roli, jaką ma do odegrania samorząd w życiu społecznym i gospodarczym Polski, opowiadamy się za jego rozwojem i umacnianiem w duchu decentralizacji, pamiętając jednakże, iż istnieje szereg dziedzin, które powinny zostać pod kontrolą państwa. Świadomi problemów przed jakimi stali twórcy wielkich reform samorządowych z 1990 i 1998 roku zwracamy uwagę na konieczność jasnego rozdzielenia kompetencji między poszczególnymi poziomami samorządu, podjęcia działań na rzecz zwiększenia wiedzy obywateli o samorządzie oraz podkreślenia roli nowych technologii w życiu publicznym.”

http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/sejmik-dzieci-i-mlodziezy-debatowal-o-przyszlosci-samorzadu-mlodzi-radni-maja-swoje-zdanie-na-ten-temat,13240298/

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
gimnazjum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria