Wyróżnieni w konkursie UNDERSTAND 2019 | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

LO z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Wyróżnieni w konkursie UNDERSTAND 2019

W ogólnopolskim konkursie Understand, który sprawdza umiejętność rozumienia rodzimych użytkowników języka angielskiego, troje naszych uczniów zdobyło wysokie miejsca oraz pisemne wyrazy uznania od organizatorów! Klaudia, Jakub i Aleksandra, uczniowie klasy drugiej, zajęli odpowiednio dziewiętnaste, dwudzieste pierwsze i dwudzieste dziewiąte miejsce w Polsce i otrzymają dyplomy za osiągnięcie wyników wyróżniających w skali kraju. Serdecznie gratulujemy!

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria