Katalog Praw i Obowiązków Ucznia LO z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

LO z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Katalog Praw i Obowiązków Ucznia LO z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

„Człowiek jest powołany do wolności.

Wolność nie oznacza prawa do samowoli.

Wolność nie daje nieograniczonych przywilejów”

Jan Paweł II

W marcu uczniowie naszego Liceum postanowili stworzyć Katalog najważniejszych praw i obowiązków ucznia. Celem  Katalogu jest przybliżenie uczniom  najważniejszych wiadomości na temat praw i obowiązków ucznia obowiązujących w naszej szkole.

Katalog niniejszy opracowany został na podstawie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Konwencji o Prawach Dziecka oraz Statutu Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP. W oczywisty sposób Katalog nie obejmuje całej wiedzy na temat praw i obowiązków ucznia, a jedynie najistotniejsze elementy.

Nasz Katalog dotarł również na świetlicę szkolną naszej szkoły podstawowej, a najmłodsi uczniowie pokolorowali przygotowane przez nas kolorowanki.

Akcja jest inicjatywą Samorządu Uczniowskiego

Autorka informacji: Karolina Maniak – Górecka

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
gimnazjum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria