Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – YouTube | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków
logo szkoły

LO z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Ranking perspektywy - srebro

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – YouTube

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach subskrypcji naszego kanału na portalu YouTube poprzez wybranie opcji „Subskrybuj” oraz publikowania przez Państwa komentarzy pod filmami na naszym profilu, a także komunikacji za pomocą dostępnych funkcjonalności chatów, wiadomości, pozostawianych reakcji „to mi się podoba” lub „to mi się nie podoba” jest Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piotra Michałowskiego 10, 31-126 Kraków.

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: liceum@tssp.krakow.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 502 072 798.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres: ochronadanych@tssp.krakow.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody udzielonej wraz z wejściem na nasz kanał lub przesłaniem wiadomości czy reakcji, a także na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Dane osobowe, tj. dane identyfikujące Państwa profil (imię, nazwisko, które mogą wynikać z połączenia z innymi Państwa kontami, pseudonim, inne dane, które sami Państwo udostępniają publicznie), wizerunek, treść Państwa komentarzy oraz wiadomości przetwarzane są w celu:

 • prowadzenia fanpage`a – kanał na portalu YouTube i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowania różnych wydarzeń, które organizujemy lub współorganizujemy, promocji, budowania i utrzymania społeczności z nami związanej,
 • nadzoru nad treściami publikowanymi przez Państwa pod naszymi filmami,
 • komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu YouTube, tj. komentarze, chat, wiadomości,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń.

W oparciu o własne podstawy prawne YouTube może przetwarzać Państwa dane we własnych celach. W szczególności YouTube może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies i wykorzystywać je do celów reklamowych czy badań rynku. Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube mogą Państwo znaleźć w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą:

 • właściciel portalu YouTube (w przypadku, gdy korzystają Państwo z portalu z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii będzie to Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych, dostępnych pod adresem:  https://www.youtube.com/intl/pl/about/, który przetwarza Państwa dane osobowe na zasadach wskazanych w swojej Polityce prywatności oraz wskazanych przez niego Regulaminach (https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl),
 • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Liceum.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe zbierane w związku z tym, że subskrybują Państwo nasz fanpage będą przetwarzane do czasu anulowania subskrypcji naszego kanału przez Państwa. Informacje zawarte w udostępnionych przez Państwa komentarzach będą dostępne do czasu usunięcia ich przez Państwa. Natomiast dane znajdujące się w wiadomościach prywatnych są przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub do chwili usunięcia przez Państwa swojego profilu
na YouTube.

Administrator portalu YouTube może stosować inne niż wyżej wskazane okresy przechowywania danych osobowych. Informacje na ten temat dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=pl.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do usunięcia danych osobowych;
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności.

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujmy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu YouTube z zastosowaniem stosowanych przez YouTube klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/intl/pl/about/ lub www.privacyshield.gov/EU-USFramework.

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 4
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria

Najnowsze zdjęcia galerii 1 Najnowsze zdjęcia galerii 2 Najnowsze zdjęcia galerii 3 Najnowsze zdjęcia galerii 4 Najnowsze zdjęcia galerii 5 Najnowsze zdjęcia galerii 6 Najnowsze zdjęcia galerii 7 Najnowsze zdjęcia galerii 8 Najnowsze zdjęcia galerii 9

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close