Informacja dla kandydatów do klas pierwszych | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Informacja dla kandydatów do klas pierwszych

Informujemy, że w celu dopełnienia formalności związanych z zapisem ucznia do liceum, do dnia 25 czerwca 2019 roku należy złożyć w sekretariacie szkoły:

– oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej
– oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego / egzaminu ósmoklasisty
– kartę zdrowia

– 2 fotografie

 

Godziny przyjmowania dokumentów: 

19 czerwca: 8.00- 15.00

21 czerwca: 8.00 – 12.00

24 czerwca: 8.00 – 15.00

25 czerwca: 8.00 – 15.00

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria