Czytanie tekstu literackiego w języku angielskim: wyniki konkursu | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

LO z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Czytanie tekstu literackiego w języku angielskim: wyniki konkursu

16 kwietnia odbył się szkolny konkurs rozumienia anglojęzycznego tekstu literackiego. Uczniowie liceum zmierzyli się więc z nieadaptowanym fragmentem współczesnej prozy amerykańskiej, a pytania konkursowe dotyczyły zarówno znajomości słownictwa i związków frazeologicznych, jak i treści opowiadania. Konkurs miał formę testu wielokrotnego wyboru oraz pytań otwartych. Świetną umiejętnością wnikliwej lektury wykazali się Jakub, Mia i Ola z klasy pierwszej, którzy zajęli odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Serdecznie gratulujemy!!!

Autorka informacji i organizatorka konkursu: A. Tadla – Bryndza

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
gimnazjum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria