Zbiórka zużytych telefonów komórkowych | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

LO z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Zbiórka zużytych telefonów komórkowych

W nawiązaniu do międzynarodowej akcji ekologicznej:  Dzień Ziemi 2018 zapraszamy uczniów naszego gimnazjum i liceum do aktywnego uczestnictwa w X edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej, pod hasłem:

ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY – ATRAKCYJNE NAGRODY CZEKAJĄ.

Szkoły które uzyskają najlepsze przeliczniki (relacje) ilości zebranych kg telefonów do ilości uczniów w szkole otrzymają atrakcyjne nagrody.

Akcja ekologiczna trwa od  5 kwietnia do 16 maja 2018 r. Przynoście do sekretariatu liceum i gimnazjum zużyte telefony komórkowe bez względu na ich stan techniczny (bez baterii i ładowarek). Współpracując z firmą Ekophone, przekazujemy zużyte telefony do profesjonalnego recyklingu.

Regulamin oraz szczegóły akcji na stronie www.ekophone.pl

Samorząd Uczniowski Liceum

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
gimnazjum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria