Bezpieczeństwo w sieci | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego

Bezpieczeństwo w sieci

W dniach 8-9 listopada br. uczniowie liceum wzięli udział w zajęciach warsztatowych z zakresu profilaktyki cyberprzemocy. Poza poruszanymi kwestiami dot.przemocy w Internecie, uczniowie mieli okazje podyskutować na temat kreowania własnego wizerunku w sieci, zagrożeń związanych z konkretnymi działaniami.

Zajęcia nakierowane ponadto były na psychologiczne uwarunkowania zaburzeń związanych z obrazem własnego ciała. Uczniowie wykazali się szeroką wiedzą oraz rozumieniem, dzielili się swoimi obserwacjami. Zainteresowanie psychologicznymi aspektami tematu było bardzo duże, nasza młodzież wykazała się nie tylko znajomością pewnych pojęć, ale również wglądem emocjonalnym.

Zajęcia przygotowała i przeprowadziła p. Aleksandra Ślusarczyk

Autorka informacji: Aleksandra Ślusarczyk

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria