Twoje dziecko bezpieczne w sieci | Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Gimnazjum im. Piotra Michałowskiego

Twoje dziecko bezpieczne w sieci

W ramach projektów SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE oraz SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO prezentujemy broszurę projektu Helpline.org.pl, wspólnego projektu Fundacji Dzieci Niczyje i Fundacji Orange, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Safer Internet. Broszura skierowana jest do rodziców nastolatków i wskazuje na zagrożenia, z którymi mogą spotkać się dzieci korzystając z Internetu oraz wyjaśnia jak się przed nimi chronić lub na nie reagować. Zapraszamy do lektury – problem jest bardzo aktualny.

Dziecko bezpieczne w sieci 002

Dziecko bezpieczne w sieci 003

Dziecko bezpieczne w sieci 004

Dziecko bezpieczne w sieci 005

Dziecko bezpieczne w sieci 006

Dziecko bezpieczne w sieci 007

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria