Szkolna Debata na temat praw i obowiązków ucznia | Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Szkolna Debata na temat praw i obowiązków ucznia

W środę, 27.02.2019 r. na 4 i 5 lekcji w naszym liceum odbyła się dyskusja na temat praw i obowiązków ucznia przygotowana przez Samorząd Uczniowski. Do debaty przystąpili uczniowie klasy 1 i 2 LO oraz 3 klasy Gimnazjum.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia prezentacji multimedialnej „Prawa człowieka – prawa dziecka – prawa ucznia”. Uczestnicy zapoznali się z genezą praw człowieka oraz dokumentami określającymi prawa i wolności człowieka i dziecka. Uczniowie, ku naszej ogromnej dumie, wykazali się dużą znajomością panujących w szkole zasad oraz obowiązków statutowych.

Kolejnym elementem naszego spotkania była debata. Uczniowie zajmowali stanowiska wobec postawionej tezy: „Prace domowe są obowiązkiem każdego ucznia, nawet jeśli ich nie potrzebuje”. W role prowadzących wcielili się Oskar (Marszałek) i Natalia (Sekretarz).

Strona będąca za tezą reprezentowana była przez uczniów liceum: Emilię, Aleksandrę, Pawła i Maksymiliana, a grupa przeciw – przez uczniów gimnazjum: Milenę, Gabrielę, Mateusza i Zofię.

Nad całym przebiegiem obrad czuwała komisja w składzie: Wiktoria, p. Karolina Maniak-Górecka oraz p. Grzegorz Szymanowski. 

Po przedstawieniu swoich stanowisk przez strony, przyszedł czas na zadawanie pytań i odnoszenie się do argumentów przeciwników. Między grupami wywiązała się zacięta dyskusja. Obie drużyny chciały przekonać publiczność oraz komisję do swoich racji. Czas zadawania pytań musiał zostać wydłużony. Na końcu nastąpiło głosowanie, jednak ostateczny głos miała komisja decyzyjna. Wyniki były jednoznaczne: większość przeciw tezie. Po naradzie komisji opiekun samorządu uczniowskiego zabrał głos, podsumowując, że wszyscy uczniowie mają zarówno prawa jak i obowiązki!

Debaty uczniowskie to metoda pracy, która kształtuje w uczniach wielorakie umiejętności. Pozwala im dostrzec siłę i możliwości, jakie daje dialog i dyskusja, a co za tym idzie – wykształca w nich postawy obywatelskie. Uczniowie zaczynają dostrzegać, że demokracja jest nieustannym dialogiem społecznym i rozumieć, jak ważna jest umiejętność wypowiadania własnego zdania, formułowania efektywnych, przekonujących argumentów, a zarazem słuchania głosu innych.

Kolejne wspólne spotkania mamy już w planach!

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close