Sobotnie spotkania z biochemią, biofizyką i biotechnologią | Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego

Sobotnie spotkania z biochemią, biofizyką i biotechnologią

Przez sześć kolejnych sobót uczestnicy kółka biologicznego uczęszczają na wykłady i warsztaty organizowane dla uczniów na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracownicy naukowi w niezwykle interesujący sposób prezentują ciekawe i często zaskakujące osiągnięcia zespołów badawczych. Ogromne wrażenie robi również nowoczesna sala wykładowa. 

Niezwykłym przeżyciem dla wszystkich były ostatnie zajęcia w  laboratorium, gdzie każdy z uczestników mógł w praktyce zastosować wiedzę uzyskaną podczas wykładu i używając przeciwciał monoklonalnych oznaczyć grupy krwi.

Autorka informacji: Teresa Kucybała

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
gimnazjum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria