ŻYDZI - KULTURA I OBYCZAJE | Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ŻYDZI – KULTURA I OBYCZAJE

PROJEKT ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ

Cel: przybliżenie uczniom kultury żydowskiej, wprowadzenie gimnazjalistów w tematykę zagłady, poznanie miejsc krakowskich związanych z życiem Żydów, prezentacja sylwetek znanych Żydów.

Realizacja: nauczyciele poloniści, historycy, wychowawcy klas

Odbiorca: klasy gimnazjalne

Czas realizacji: trzyletni cykl edukacyjny, klasy trzecie tematykę zagłady łączą z lekcjami języka polskiego i historii. Wskazane akcentowanie rocznicy likwidacji krakowskiego getta (marzec) i powstania w getcie warszawskim (kwiecień). Wycieczkę na krakowski Kazimierz tradycyjnie można planować na zakończenie roku szkolnego (czerwiec).

Miejsce realizacji ścieżki: krakowski Kazimierz, tereny byłego getta, teren byłego obozu koncentracyjnego w Płaszowie, Pracownia Plastyczna na ul. Szerokiej, Centrum Kultury Żydowskiej, muzeum Stara Synagoga. Niektóre tematy można realizować na lekcjach języka polskiego, historii i lekcjach wychowawczych.

Sposób realizacji: wycieczki edukacyjne, prelekcje pracowników muzeum i Staromiejskiego Centrum Młodzieży, udział w warsztatach, projekcja filmów video i filmów fabularnych, korzystanie z materiałów prasowych i książki T. Pankiewicza, lektura artykułów prasowych może stać się impulsem do dyskusji na temat człowieczeństwa i postaw ludzkich na lekcjach wychowawczych.

Kontakty i współpraca: Staromiejskie Centrum Młodzieży, Pracownia Plastyczna, ul. Szeroka, p. Anna Dzik, muzeum Stara Synagoga, p. Anna Jodłowiec – Dziedzic, Centrum Kultury Żydowskiej.

Materiały:

– filmy dokumentalne:
"W gwiazdę Dawida wpisany krzyż…",
"Dziewczynka w czerwonym płaszczyku",
"Marsz żywych",

– filmy fabularne:
"Lista Schindlera",
"Ostateczne rozwiązanie".

– książki:
Tadeusz Pankiewicz "Apteka w getcie krakowskim"

– materiały prasowe: Materiały można kompletować w miarę pojawiania się ciekawych publikacji bądź zapotrzebowania nauczyciela na konkretną pozycję książkową.

Spodziewane korzyści: uczniowie poznają miejsca związane z wielowiekową obecnością krakowskich Żydów, pogłębią znajomość Krakowa, zrozumieją potrzebę tolerancji innych kultur ze względu na korzyści płynące z obcowania z innymi nacjami, zyskają wiedzę niezbędną dla rozumienia wielu tekstów literackich i historycznych, poznają źródło swojej wiary. Niewątpliwie cenną korzyścią będzie poznanie postaw ludzi w czasie Holocaustu i zrozumienie, jak ważną rzeczą jest pamięć.

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close