ŻYDZI - KULTURA I OBYCZAJE | Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ŻYDZI – KULTURA I OBYCZAJE

PROJEKT ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ

Cel: przybliżenie uczniom kultury żydowskiej, wprowadzenie gimnazjalistów w tematykę zagłady, poznanie miejsc krakowskich związanych z życiem Żydów, prezentacja sylwetek znanych Żydów.

Realizacja: nauczyciele poloniści, historycy, wychowawcy klas

Odbiorca: klasy gimnazjalne

Czas realizacji: trzyletni cykl edukacyjny, klasy trzecie tematykę zagłady łączą z lekcjami języka polskiego i historii. Wskazane akcentowanie rocznicy likwidacji krakowskiego getta (marzec) i powstania w getcie warszawskim (kwiecień). Wycieczkę na krakowski Kazimierz tradycyjnie można planować na zakończenie roku szkolnego (czerwiec).

Miejsce realizacji ścieżki: krakowski Kazimierz, tereny byłego getta, teren byłego obozu koncentracyjnego w Płaszowie, Pracownia Plastyczna na ul. Szerokiej, Centrum Kultury Żydowskiej, muzeum Stara Synagoga. Niektóre tematy można realizować na lekcjach języka polskiego, historii i lekcjach wychowawczych.

Sposób realizacji: wycieczki edukacyjne, prelekcje pracowników muzeum i Staromiejskiego Centrum Młodzieży, udział w warsztatach, projekcja filmów video i filmów fabularnych, korzystanie z materiałów prasowych i książki T. Pankiewicza, lektura artykułów prasowych może stać się impulsem do dyskusji na temat człowieczeństwa i postaw ludzkich na lekcjach wychowawczych.

Kontakty i współpraca: Staromiejskie Centrum Młodzieży, Pracownia Plastyczna, ul. Szeroka, p. Anna Dzik, muzeum Stara Synagoga, p. Anna Jodłowiec – Dziedzic, Centrum Kultury Żydowskiej.

Materiały:

– filmy dokumentalne:
"W gwiazdę Dawida wpisany krzyż…",
"Dziewczynka w czerwonym płaszczyku",
"Marsz żywych",

– filmy fabularne:
"Lista Schindlera",
"Ostateczne rozwiązanie".

– książki:
Tadeusz Pankiewicz "Apteka w getcie krakowskim"

– materiały prasowe: Materiały można kompletować w miarę pojawiania się ciekawych publikacji bądź zapotrzebowania nauczyciela na konkretną pozycję książkową.

Spodziewane korzyści: uczniowie poznają miejsca związane z wielowiekową obecnością krakowskich Żydów, pogłębią znajomość Krakowa, zrozumieją potrzebę tolerancji innych kultur ze względu na korzyści płynące z obcowania z innymi nacjami, zyskają wiedzę niezbędną dla rozumienia wielu tekstów literackich i historycznych, poznają źródło swojej wiary. Niewątpliwie cenną korzyścią będzie poznanie postaw ludzi w czasie Holocaustu i zrozumienie, jak ważną rzeczą jest pamięć.

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
gimnazjum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria