eTWINNING | Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

eTWINNING

Uczniowie naszego gimnazjum uczestniczą w projektach eTwinning od 2008 roku. Są to projekty, które polegają na współpracy krajów europejskich i są realizowane za pośrednictwem mediów elektronicznych. W ramach społeczności eTwinning pracowaliśmy nad projektami o różnorodnej tematyce: od codziennego życia młodych Europejczyków, poprzez potrzebę dbania o nasza planetę i doceniania jej piękna, aż do projektu dziennikarskiego, w którym stworzyliśmy własną anglojęzyczną gazetę. Zastanawialiśmy się także nad prawami uczniów, którzy są młodymi obywatelami krajów europejskich. Formy naszej współpracy to najczęściej prezentacje, chat i e-mail. Językiem realizowanych projektów jest angielski.

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
gimnazjum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria