Zdrowie w projektach gimnazjalnych | Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego

Zdrowie w projektach gimnazjalnych

Kilka tegorocznych projektów gimnazjalnych poświęconych było zdrowiu: fizycznemu i psychicznemu. Budziły one ogromne zainteresowanie tym bardziej, że doskonale wpisywały się w tematykę projektu SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE. Bardzo cieszy fakt, że temat ten budzi zainteresowanie młodzieży.

d_PrezentacjeGIM16_13

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria