KALENDARZ WYDARZEŃ I IMPREZ SZKOLNYCH | Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

KALENDARZ WYDARZEŃ I IMPREZ SZKOLNYCH

I PÓŁROCZE

 

WRZESIEŃ

3.09 – Rozpoczęcie roku szkolnego;

4 – 11.09 – Wymiana polsko – niemiecka;

12.09 – Spotkanie wychowawców z rodzicami;

 

PAŹDZIERNIK

1 – 3.10 – Próbne egzaminy gimnazjalne;

4.10 – Rozpoczęcie realizacji obowiązkowych projektów edukacyjnych dla klas III;

Etapy szkolne konkursów przedmiotowych;

Warsztaty na temat zagrożeń związanych z technologiami informatycznymi;

 

LISTOPAD

2.11 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych;

7.11 – „Popołudnie w szkole”;

7.11 – Konkurs języka angielskiego Olimpus;

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego “Deutschfreund”

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego “Verstehen”;

Alfik matematyczny;

 

GRUDZIEŃ

Medytacje adwentowe;

6.12 – Mikołajki w klasach;

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego “Understand”;

Akcja “Szlachetna paczka”;

Alfik humanistyczny;

15.12 – Podanie przewidywanych ocen zachowania;

Podanie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych;

22.12 – Wigilie klasowe, wspólne kolędowanie;

23-31.12 – Przerwa świąteczna;

 

STYCZEŃ

3.01 – „Popołudnie w szkole”;

4.01 – ostateczny termin składania podań o egzaminy sprawdzające;

7 – 8.01 – egzaminy sprawdzające;

10.01 – klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej;

14 – 27.01 – Ferie zimowe;

 

II PÓŁROCZE

LUTY

—–

 

MARZEC

Szkolny Dzień Matematyki i Nauk Przyrodniczych;

Kangur Matematyczny;

Warsztaty na temat AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową;

Konkurs Języka Angielskiego English Ace;

Dzień skupienia – Rekolekcje wielkopostne;

27.03 – “Popołudnie w szkole”;

 

KWIECIEŃ

5.04 – Konkurs pięknego czytania w językach obcych;

Nowohucki Przegląd Artystyczny w Językach Obcych;

VIII Szkolny Konkurs Matematyczny w języku angielskim;

10 – 12.04 – Egzaminy gimnazjalne dla klas trzecich;

18 – 23.04 – Wiosenna przerwa świąteczna;

24.04 – Dzień Pamięci o Holokauście i Zbrodniach Przeciw Ludzkości;

 

MAJ

2.05 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych;

9.05 – Prezentacje obowiązkowych projektów gimnazjalnych;

Spotkania z Policją i Strażą Miejską;

18.05 – Podanie przewidywanej oceny zachowania;

21-25.05 – Wyjazdy edukacyjne;

 

CZERWIEC

5.06 – Podanie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych;

10.06 – „Popołudnie w szkole”;

11.06 – Ostateczny termin składania podań o egzaminy sprawdzające;

13-14.06 – Egzaminy sprawdzające;

14.06 – Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej;

18-19.06 – VIII Szkolny Festiwal Nauki;

21.06 – Zakończenie roku szkolnego;

 

 

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
gimnazjum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria