O NAS | Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

O NAS

 INFORMACJE I ZAPISY

 

Sekretariat Szkoły
ul. Michałowskiego 10
31-126 Kraków
tel. 012-633-07-03
w godzinach 8.00-15.30
e-mail: gimnazjum@tssp.krakow.pl

 

Uczy się tu 84 uczniów w klasach pierwszych, drugich i trzecich. W każdym roczniku docelowo są po dwa oddziały. Szkoła zatrudnia 33 nauczycieli, w tym 10 nauczycieli trzech języków obcych oraz native speakera języka angielskiego.

 

Gimnazjum im. Piotra Michałowskiego to przyjazna szkoła o wysokim poziomie kształcenia. Osiągamy bardzo wysokie wyniki w końcowych egzaminach gimnazjalnych. W opracowaniach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej nasze wyniki określane są jako najwyższe. Uzyskuje je jedynie 4 procent szkół w obwodzie OKE (trzy województwa). Nasi absolwenci dostają się do wybranych przez siebie, bardzo dobrych liceów krakowskich. Niektórzy dostają się do nich, zdobywając w konkursach przedmiotowych tytuł laureata – to wielkie osiągnięcie zapewniające miejsce w dowolnie wybranej przez ucznia szkole. Osiągamy sukcesy w licznych konkursach artystycznych i przedmiotowych.

 

Nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym; nie udajemy, że nie ma żadnych zagrożeń, ale umiejętnie im przeciwdziałamy. Realizujemy bardzo dobry program profilaktyczny, który wyposaża młodzież w wiedzę potrzebną do rozpoznawania sytuacji niepożądanych i zagrożeń. Współpracujemy z Policją i Strażą Miejską, zapraszamy do nas psychologów. Uzyskaliśmy Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”, uczniowie biorą udział w warsztatach, których tematem są zagrożenia współczesnego świata: narkotyki, alkohol, choroby przenoszone drogą płciową, sekty.

 

Nasi nauczyciele pracują z wielkim zapałem i troską o wychowanków; praca jest ich pasją i powołaniem. Realizują interesujące projekty, wykorzystują w swojej pracy technologie informacyjne, rozwijają zainteresowania uczniów. Wśród kadry są pracownicy naukowi krakowskich uczelni; dzięki temu lekcje fizyki i chemii odbywają się m. in również w laboratoriach Uniwersytetu Pedagogicznego, lekcje geografii w terenie. Zgłaszamy się do projektów, jesteśmy uczestnikami Młodzieżowej e-Akademii Nauk Matematyczno – Przyrodniczych.

 

Organizujemy ciekawe wyjazdy edukacyjne. Jeździmy szlakami renesansu, kultury rycerskiej, romantyków polskich, poznajemy parki narodowe, znane i mniej znane zakątki Polski i Europy; śledzimy drogę Mickiewicza, bawimy się w Paryżu, odwiedzamy baśniową Nadrenię.

 

Na dzieci czekają zajęcia pozalekcyjne. Mogą pójść do teatru, opery, pojechać w góry, rozwijać zainteresowania matematyczne, fizyczne i informatyczne, brać udział w warsztatach plastycznych i teatralnych, zajęciach sportowych. Dla pasjonatów mamy matematykę w języku angielskim.

 

Świetnie uczymy języków obcych. Dbają o to nasi lektorzy i native speaker. Mamy zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego – pięć godzin tygodniowo – oraz cztery godziny drugiego języka: francuskiego lub niemieckiego. Przygotowujemy do uzyskania certyfikatu FCE. Współpracujemy z Instytutem Austriackim, nauczanie języków obcych objęła swoim patronatem Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.
Naszą szkołą partnerską jest Are Gymnasium w Bad Neuenahr w Nadrenii Palatynacie, rozpoczęliśmy przygotowania do współpracy z lwowskim gimnazjum przy Uniwersytecie Prawa i Biznesu, bardzo prężnie kontaktujemy się ze szkołami europejskimi w ramach e-twinningu.

 

Dbamy też o rozwijanie wrażliwości dzieci; angażujemy się w akcje charytatywne, uczymy tolerancji i współodczuwania. Wielu naszych uczniów jest wolontariuszami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bierzemy też udział w akcji „Szlachetna paczka” i „Polach nadziei”. Nie pozostajemy bierni, działamy. Uczymy też tolerancji; poznajemy inne kultury, widzimy, że piękne jest to, co różnorodne. Realizujemy m. in. projekt dotyczący kultury żydowskiej.

Czekamy na Wasze dzieci. Oddacie je w dobre ręce.

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria