Podręczniki dla klas IIIA, IIIB na rok 2016/2017 | Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

Kategorie

Archiwum aktualności

Podręczniki dla klas IIIA, IIIB na rok 2016/2017

SPIS PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY IIIA/IIIB GIMNAZJUM Z ODDZIAŁEM DWUJĘZYCZNYM  IM. PIOTRA MICHAŁOWSKIEGO TSSP 2016/2017

 

JĘZYK POLSKI:

W. Bobiński, Podręcznik: “Świat w słowach i obrazach. Gimnazjum 3”, Wyd. WSiP;
Z. Czarniecka – Rodzik, Podręcznik: “Gramatyka i stylistyka. Gimnazjum 3”, Wyd. WSiP;
Zeszyt ćwiczeń: (Uwaga! Zmiana.) Język polski. Nauka o języku. Cz.1 i cz. 2, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

HISTORIA:

T. Małkowski, J. Rześniowiecki, Podręcznik: „Historia 3”, Wyd. GWO;
„Atlas historyczny do gimnazjum”, Wyd. PPWK / Nowa Era.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:

I. Janicka, A. Kucia, T Maćkowski, Podręcznik: „Dziś i Jutro. Część 2”, Wyd. Nowa Era; (kontynuacja).

CHEMIA:

red. A. Warchoł, Podręcznik: „Świat chemii 3”, Wyd. WSiP.

FIZYKA:

red. B. Sagnowska, Podręcznik: „Świat fizyki 3”, Wyd. ZamKor.

MATEMATYKA:

red. M. Dobrowolska, „Matematyka z plusem, Matematyka 3. Podręcznik dla klasy trzeciej gimnazjum”, Wyd. GWO;
red. M. Dobrowolska, Zeszyt ćwiczeń: „Matematyka 3. Matematyka z Plusem” + CD-ROM, Wyd. GWO.

BIOLOGIA:

E. Pyłka-Gutowska, E. Jastrzębska, Podręcznik: „Bliżej biologii 3”, Wyd. WSiP.

GEOGRAFIA:

M. Szubert, Podręcznik: „Planeta Nowa 3”, Wyd. Nowa Era;
M. Szubert, Zeszyt ćwiczeń: „Planeta Nowa 3”, Wyd. Nowa Era;
Atlas geograficzny, Wyd. Nowa Era.

JĘZYK ANGIELSKI:

grupa pana M. Złomańczuka: New English File Intermediate (kontynuacja);
grupa pani A. Tadli-Bryndzy: New English File Upper-intermediate, (podręcznik + ćwiczenia);
grupa pani E. Petryszak: English Plus 3, Ben Wetz, OUP (kontynuacja);

JĘZYK NIEMIECKI:

grupa p. A. Konieczny: Kompass Neu 4, Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wyd. PWN;
grupa p. M. Małżeńskiej: Kompass Neu 3, Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wyd. PWN (kontynuacja).

JĘZYK FRANCUSKI:

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego.

JĘZYK HISZPAŃSKI:

Kontynuacja podręcznika z klasy II

RELIGIA:

red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka, Podręcznik: „W miłości Boga”, Wyd. św. Stanisława (nieobowiązkowo).

INFORMATYKA: podręcznik nie jest wymagany

EDUKACJA DLA BEZPECZEŃSTWA:

M. Goniewicz, A. Nowak – Kowal, Z. Smutek, Podręcznik: „Edukacja dla bezpieczeństwa. Pierwsza pomoc. Część 1”,
Podręcznik: „Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo na co dzień. Część 2”
Zeszyt ćwiczeń; Wyd. Operon.

PLASTYKA:

B. Marcinkowska Beata, L. Frydzińska-Świątczak, Podręcznik: „Kraina sztuki”, Wyd. SzPWN ver 1.0 (2015.06.26).

 

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
gimnazjum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria