Podręczniki dla klas IIA, IIB na rok 2016/2017 | Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

Kategorie

Archiwum aktualności

Podręczniki dla klas IIA, IIB na rok 2016/2017

SPIS PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY IIA/IIB GIMNAZJUM Z ODDZIAŁEM DWUJĘZYCZNYM IM. PIOTRA MICHAŁOWSKIEGO TSSP 2016/2017

PODRĘCZNIKI ZOSTANĄ ZAKUPIONE PRZEZ SZKOŁĘ W RAMACH DOTACJI MINISTERIALNEJ

 

JĘZYK POLSKI:

W. Bobiński, Podręcznik: “Świat w słowach i obrazach. Gimnazjum 2”, Wyd. WSiP;
Z. Czarniecka – Rodzik, Podręcznik: “Gramatyka i stylistyka. Gimnazjum 2”, Wyd. WSiP; Zeszyt ćwiczeń: Język polski. Nauka o języku. Cz.1 i cz. 2, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

HISTORIA:

T. Małkowski, J. Rześniowiecki, Podręcznik: „Historia 2”, Wyd. GWO;
„Atlas historyczny do gimnazjum”, Wyd. PPWK / Nowa Era.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:

I. Janicka, A. Kucia, T Maćkowski, Podręcznik: „Dziś i Jutro. Część 1”, Wyd. Nowa Era (kontynuacja);
I. Janicka, A. Kucia, T Maćkowski, Podręcznik: „Dziś i Jutro. Część 2”, Wyd. Nowa Era (od grudnia);

CHEMIA:

red. A. Warchoł, Podręcznik: „Świat chemii 2”, Wyd. WSiP;

FIZYKA:

M. Braun, W. Śliwa, Podręcznik: „To jest fizyka 2”, „To jest fizyka 3”, Wyd. Nowa Era;
Red. M. Braun „Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum”, Wyd. Nowa Era;

MATEMATYKA:

red. M. Dobrowolska, „Matematyka z plusem, Matematyka 2. Podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum”, Wyd. GWO;
J. Lech, Zeszyt ćwiczeń: „Ćwiczenia podstawowe kl. 2”, Wyd. GWO;

BIOLOGIA:

E. Pyłka-Gutowska, E. Jastrzębska, Podręcznik: „Bliżej biologii 2”, Wyd. WSiP;

GEOGRAFIA:

D. Szczypiński, M. Wójtowicz, Podręcznik: „Planeta Nowa 2”, Wyd. Nowa Era;
D. Szczypiński, M. Wójtowicz, Zeszyt ćwiczeń: „Planeta Nowa 2”, Wyd. Nowa Era;
Atlas geograficzny, Wyd. Nowa Era

JĘZYK NIEMIECKI- podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji ministerialnej.

grupa p. A. Konieczny: Kompass Neu 2, Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wyd. PWN;
grupa p. M. Małżeńskiej: Kompass Neu 3, Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wyd. PWN;

Podręczniki do języków obcych (z wyjątkiem języka niemieckiego) nie są objęte dotacją; korzystamy z wydawnictw zagranicznych, które ze względu na cenę nie mieszczą się w  kwocie dotacyjnej. Wybór tych podręczników został podyktowany ich wysoką jakością i doskonale dobranymi treściami.

JĘZYK ANGIELSKI – Uwaga! Podręczniki zamówi w wydawnictwie szkoła; będą rozprowadzane we wrześniu.

grupa pana M. Złomańczuka: English File Pre-Intermediate, (kontynuacja);

grupa pani A. Tadli-Bryndzy: New English File Pre-Intermediate (kontynuacja);

później English File Third Edition Intermediate, (podręcznik + ćwiczenia);

grupa pani E. Petryszak: English File Intermediate (3rd Edition) (kontynuacja);

grupa pani M. Wiechy:

JĘZYK FRANCUSKI – Uwaga! Podręczniki zamówi w wydawnictwie szkoła; będą rozprowadzane we wrześniu.

„Adosphere 3”, Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wyd. Hachette;

JĘZYK HISZPAŃSKI:

Kontynuacja podręcznika z klasy I

RELIGIA:

red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka, Podręcznik: „Aby nie ustać w drodze”, Wyd. św. Stanisława (nieobowiązkowo);

INFORMATYKA: podręcznik nie jest wymagany

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
gimnazjum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria