PRZEDMIOTY ŚCISŁE | Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

PRZEDMIOTY ŚCISŁE

Jak uczymy przedmiotów ścisłych?

W naszym gimnazjum mamy zwiększoną liczbę godzin biologii, chemii, fizyki, matematyki i geografii.

JAK POSZERZAMY PRZEDMIOTY ŚCISŁE

BIOLOGIA – oprócz zwiększonej liczby godzin uczniowie jeżdżą na wyjazdy edukacyjne połączone z realizacją treści przyrodniczych – w ostatnich latach odwiedziliśmy szereg parków narodowych, na terenie których przeprowadzone zostały specjalistyczne zajęcia tematyczne podsumowane realizowanym przez uczniów projektami multimedialnymi.

CHEMIA – gimnazjaliści mają zajęcia w Zakładzie Chemii Uniwersytetu Pedagogicznego prowadzone przez pracowników naukowych tej placówki.

FIZYKA – uczniowie uczestniczą w wykładach w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego, a w klasie trzeciej mają dodatkową godzinę w tygodniu zajęć specjalnie przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego.

MATEMATYKA – w klasach pierwszych i drugich to 5 godzin lekcyjnych,a w klasie trzeciej – szósta przygotowująca do egzaminu gimnazjalnego. Dla pasjonatów – zajęcia z matematyki w języku angielskim.

GEOGRAFIA – oprócz zwiększonej liczby godzin proponujemy także regularne weekendowe wycieczki górskie.

 

 

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
gimnazjum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria