KLASA DWUJĘZYCZNA | Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

KLASA DWUJĘZYCZNA

W klasie dwujęzycznej w języku angielskim realizowane są od klasy pierwszej: geografia, wiedza o społeczeństwie i matematyka.

Język angielski jest realizowany w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Uczniowie poprzez test diagnostyczny przydzielani są do odpowiednich dla ich wiedzy i umiejętności międzyoddziałowych grup zaawansowania. Grupy liczą maksymalnie do 10 osób, dzięki czemu nauka jest efektywna, a uczeń nie może liczyć na chowanie się za plecami kolegów.

Wśród 5 godzin języka jest jedna godzina konwersacji z native speakerem. Jest nim u nas pan Brian Scott, ceniony dziennikarz radiowy i telewizyjny, który poprzez fantastyczny kontakt z dziećmi potrafi u każdego, nawet najbardziej nieśmiałego ucznia, przełamać barierę komunikacyjną.

W klasie trzeciej uczniowie mają dodatkową, szóstą, lekcję języka angielskiego przygotowującą do uzyskania Certyfikatu FCE.

Aby ćwiczyć umiejętność mówienia po angielsku u źródła, organizujemy wyjazdy do Wielkiej Brytanii. Relacje z pobytu w Grosvenor Hall są dostępne na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy też do szkoły aktorów grupy Covenant Players, którzy przedstawiają mądre i ciekawe sztuki w języku angielskim. Bierzemy udział w konkursach języka angielskiego, a pasjonaci mogą uczestniczyć w zajęciach z matematyki w języku angielskim.

Języka angielskiego uczą u nas: pani Anna Tadla–Bryndza, pani Ewa Petryszak, pani Magdalena Wiecha, pan Michał Złomańczuk i pan Brian Scott.

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
gimnazjum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria