JAK UCZYMY | Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

JAK UCZYMY

JĘZYKI OBCE W NASZEJ SZKOLE

 

W naszym gimnazjum uczymy dwóch języków obcych: języka angielskiego oraz języka niemieckiego bądź francuskiego (do wyboru). W każdym z tych języków mamy licznych laureatów i finalistów Małopolskich Konkursów Przedmiotowych. W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy również naukę języka hiszpańskiego w grupie początkującej lub zaawansowanej.

Każdy uczeń ma 8-9 godzin obowiązkowych zajęć języków obcych tygodniowo.

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

Język angielski jest realizowany w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Uczniowie poprzez test diagnostyczny przydzielani są do odpowiednich dla ich wiedzy i umiejętności międzyoddziałowych grup zaawansowania. Grupy liczą maksymalnie do 10 osób, dzięki czemu nauka jest efektywna, a uczeń nie może liczyć na chowanie się za plecami kolegów.

Wśród 5 godzin języka jest jedna godzina konwersacji z native speakerem. Jest nim u nas pan Brian Scott, ceniony dziennikarz radiowy i telewizyjny, który poprzez fantastyczny kontakt z dziećmi potrafi u każdego, nawet najbardziej nieśmiałego ucznia, przełamać barierę komunikacyjną.

W klasie trzeciej uczniowie mają dodatkową, szóstą, lekcję języka angielskiego przygotowującą do uzyskania Certyfikatu FCE.

Aby ćwiczyć umiejętność mówienia po angielsku u źródła, organizujemy wyjazdy do Wielkiej Brytanii. Relacje z pobytu w Grosvenor Hall są dostępne na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy też do szkoły aktorów grupy Covenant Players, którzy przedstawiają mądre i ciekawe sztuki w języku angielskim. Bierzemy udział w konkursach języka angielskiego, a pasjonaci mogą uczestniczyć w zajęciach z matematyki w języku angielskim.

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

 

Uczymy go w wymiarze 4 godzin tygodniowo w klasach pierwszych oraz 3 godzin tygodniowo w klasach drugich i trzecich w grupach zaawansowania lub grupie początkującej.

Naszą szkołą partnerską jest Are Gymnasium w Bad Neuenahr w Nadrenii Palatynacie. Co roku w ramach wymiany przyjeżdżają do nas niemieccy gimnazjaliści, których potem odwiedzamy.

Współpracujemy z Instytutem Austriackim; umożliwiamy dzieciom przystąpienie do egzaminu KID1 i KID2, można też przystąpić do uzyskania Zertifikat Deutsch.

 

 

JĘZYK FRANCUSKI

 

Nauczamy w wymiarze 4 godzin tygodniowo w klasach pierwszych oraz 3 godzin tygodniowo w klasach drugich i trzecich - współpracujemy z Wyższą Szkołą Europejską i mamy możliwość korzystania z laboratoriów językowych tej uczelni. Organizujemy wycieczki do Paryża oraz rejonowe etapy małopolskiego konkursu języka francuskiego.

 

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
gimnazjum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria