Certyfikat: Szkoła Promująca Bezpieczeństwo | Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Certyfikat: Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

1 Wrz 2016 · Grzegorz Perek

Już od wielu lat nasza szkoła posiada certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Pierwszy raz został nam przyznany w 2009 r., a po audycie w 2011 roku otrzymaliśmy jego przedłużenie do roku 2016. Certyfikat ten jest potwierdzeniem prowadzonych przez nas działań profilaktycznych. Nasza szkoła dba o bezpieczeństwo, przede wszystkim wyposażając gimnazjalistów w wiedzę niezbędną do rozpoznania zagrożeń i przeciwdziałaniu im. Organizujemy warsztaty na temat alkoholizmu i narkomanii, na temat AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową, warsztaty na temat działalności sekt. Odbywają się również spotkania z Policją i Strażą Miejską, współpracujemy także z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi. Wszystkie te działania zostały docenione przez sprawdzających skrupulatnie nasze gimnazjum przedstawicieli Policji i po raz kolejny otrzymaliśmy certyfikat.

Działania „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” są efektem Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa to nie jest konkretny program, lecz sposób na współdziałanie administracji samorządowej, różnych podmiotów i Policji w procesie poprawy bezpieczeństwa. Zasadniczą cechą odróżniającą ZPB od innych programów prewencyjnych jest to, że wymaga on za każdym razem indywidualnego projektu wykonania w konkretnym przypadku, natomiast ogólne zasady tworzenia są zawsze takie same, a więc zasada współdziałania partnerów na zasadzie dobrowolności, lecz każdy z partnerów powinien z projektu osiągnąć konkretną korzyść. W przypadku Policji ta korzyścią jest ograniczenie przestępczości, a co za tym idzie ograniczanie kosztów ponoszonych na ich ściganie.”

Bezpieczne11_01

Bezpieczne11_02

Grzegorz Perek

Nauczyciel tej szkoły, pracuję tu już baaardzo długo...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
gimnazjum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria