Prezentacje projektów gimnazjalnych 2019 | Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego

Prezentacje projektów gimnazjalnych 2019

W czwartek, 9 maja, gimnazjaliści przedstawili efekty swojej pracy nad obowiązkowymi projektami gimnazjalnymi. 

Prezentacje oceniane były przez czteroosobową komisję, która brała pod uwagę:

– umiejętność selekcji materiału pod kątem tematu (0-2pkt.),

– poprawność językową (0-2 pkt.), 

– uporządkowany, logiczny układ wystąpienia (0-2 pkt.),

– udział w prezentacji: zaangażowanie wszystkich członków zespołu (1 pkt.),

– efekt artystyczny, oryginalność i pomysłowość (0-3 pkt.).

 

Prezentacje ocenione najwyżej to:

Film dokumentalny o muralach, przygotowany przez Natalię, Wandę, Olę i Zosię W. – aż 38/40 punktów!

PRL – prezentacja Zosi K, Julii, Gabrysi i Sary – 36,5/40 punktów.

Nowe technologie w medycynie. Prezentacja przygotowana przez Juliannę, Helenę, Jakuba i Oliwię K. Praca uzyskała 36/40 punktów.

Wszystkim gimnazjalistom i opiekunom gratulujemy wysokiego poziomu prezentowanych materiałów i świetnie przygotowanych wystąpień!

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria