Prywatna szkoła Kraków / TSSP – "Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej"

Piotr Michalowski schools are like diamond factory: each student  is unique and given the best grind to show her or his value.

We engage all our knowledge, heart and years of experience in this craft.

Successful alumni of Michalowski, their noble attitudes and manners are our joy, pride and most precious ornament of our schools.

Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej

TSSP im. Piotra Michałowskiego

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
zarzad@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria