Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

PROJEKT WWF 2012

 

 

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/13 realizowaliśmy projekt z przyrody „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły”. Uczniowie klas 4, 5 i 6-tych zostali podzieleni na grupy, w których pracowali na lekcjach przyrody. Poznawaliśmy gatunki roślin i zwierząt, które są zagrożone wyginięciem, co jest przyczyną tego zjawiska, dlaczego tak się dzieje i czy można temu przeciwdziałać. Klasy pracowały poziomami nad konkretnymi zagadnieniami, zaczęliśmy od poznania konkretnych gatunków zwierząt i roślin, których liczebność na świecie się zmniejsza, przyczyny, które do tego prowadzą, czyli m.in. z powodu cennego futra, unikatowego wzoru na skórze, posiadanych właściwości leczniczych (tylko pozornych w wielu przypadkach), a także z powodu chęci posiadania egzotycznego pupila i egzotycznych pamiątek z wycieczek.

Uczniowie opracowali krzyżówki, karty opisowe wybranych gatunków zwierząt, klasy starsze przygotowały katalog zagrożonych gatunków zwierząt i plakat zawierający opisy i zdjęcia ginących gatunków roślin (najlepsza praca – Michał Mazur kl. 6b). Uczniowie klas 5-tych opracowali na lekcjach matematyki wykresy dotyczące rozmiarów ciała i rozrodczości zagrożonych zwierząt, na języku angielskim opracowali słowniki i wykonali postery, a na języku polskim – opowiadanie związane z tematem projektu.

Zaangażowanie uczniów zostało ocenione, a z najlepszych wykonanych przez nich prac powstała szkolna wystawa.

 

Światowa organizacja ekologiczna WWF istnieje już 50 lat, działa na rzecz ochrony i powstrzymywania degradacji środowiska naturalnego. W Polsce od 10 lat zabiega o ocalenie najcenniejszych rzek i lasów, chroni Bałtyk, prowadzi projekt ochrony wilka, rysia, niedźwiedzia oraz foki i morświna. Walczy z nielegalnym handlem ginącymi gatunkami. Stara się, aby rozwój gospodarczy Polski odbywał się z poszanowaniem przyrody i potrzeb ludzi.

Uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej uczestniczą w projekcie edukacyjnym, na który składają się zajęcia z większości przedmiotów, między innymi na lekcjach przyrody poznają charakterystykę zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt, przyczyny zmniejszania się ich liczebności na świecie, na lekcjach matematyki opracują wykresy i diagramy obrazujące rozmiary wybranych gatunków, na lekcjach informatyki uczniowie klas starszych przygotują prezentacje multimedialne, na języku polskim napiszą opowiadanie, a także poznają nazwy gatunkowe zagrożonych wyginięciem gatunków w języku angielskim. Przewidziany czas realizacji to pierwsze półrocze bieżącego roku szkolnego.

Projekt ma na celu uwrażliwienie dzieci, ale także i dorosłych na powiększający się problem niszczenia naturalnych środowisk i wymierania żyjących w nich cennych organizmów, pokazuje przyczyny i skalę tego problemu. Uczniowie na zajęciach poznają również sposoby, jak możemy pomóc chronić to środowisko wraz z jego mieszkańcami.

W czasie trwania projektu przewidziany jest konkurs przyrodniczo-plastyczny. Chętni uczniowie mają do wyboru 2 formy pracy – można wykonać plakat lub ulotkę informacyjną związane z tematyką projektu, poznaną na zajęciach w szkole. Można było wykonać plakat lub ulotkę. Najlepsze prace zostaną wysłane do siedziby WWF w Warszawie, gdzie ostatecznie rozstrzygnie się konkurs i zostaną przyznane nagrody.

 

Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
gimnazjum@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    

Galeria

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Pytanie zabezpieczające: